wronka_adwokat

 

Jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Uzyskała tytuł magistra prawa w 1994r. W latach 1994 - 1998 odbyła w Olsztynie aplikaję adwokacką zakończoną egzaminem adwokackim.

Od 4 lutego 1999r. prowadzi Indywidualną Kancelarię Adwokacką w Olsztynie.

Jest członkiem Olsztyńskiej Izby Adwokackiej.Kancelaria Adwokacka adwokata Doroty Wronka zapewnia profesjonalną obsługę prawną osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.Klienci Kancelarii mają pełną gwarancję zachowania w tajemnicy wszystkiego, czego adwokat dowiedziała się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych.Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie i obowiązuje rownież personel Kancelarii.

Adwokat Dorota Wronka posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.Adwokat Dorota Wronka jest ekspertem portalu www.rozwod.pl